Požadavky Joomla

Hlavními  požadavky pro Joomla jsou :

  1. Webový server - prostor pro soubory Joomla a pro naše obrázky
  2. PHP server - oživení souborů
  3. MySQL - databázový server - pro texty a jiná nastavení

Všechny tyto tři servery obstará software XAMPP. O instalaci XAMPPu pojednává článek Instalace Joomla