Vytvoření článku z webu

Tento článek byl vytvořený z webu, nikoliv z administrace. Článku přiřadím kategorii Co je to Joomla ab se ihned vypisoval seznam či blog.

Práce v Joomle

Práce probíhá většinou v administraci ( back-end ).

Do administrace se dostanu :

pomocí adresy : localhost/e-kurz/administrátor - platí pouze pro tento e-kurz

Jednotlivé stránky se nazývají články. Pokud chci novou stránku, musím tedy vytvořit nový článek a ten přidat do nabídky.

Výuku redakčního systému Joomla provádí Ladislav Kulatý na stránce www.swskola.cz

 

 

Požadavky Joomla

Hlavními  požadavky pro Joomla jsou :

  1. Webový server - prostor pro soubory Joomla a pro naše obrázky
  2. PHP server - oživení souborů
  3. MySQL - databázový server - pro texty a jiná nastavení

Všechny tyto tři servery obstará software XAMPP. O instalaci XAMPPu pojednává článek Instalace Joomla

Další články...

  • 1
  • 2